Observera att detta är en demobutik.

Det går således inte att få några varor skickade efter en beställning via webshopen. Det är en demobutik för intresserade återförsäljare.

Lansering av ny användarstruktur

I samband med kommande versionsuppdatering av Nettailer kommer vi på Netset introducera en till nivå i användarstrukturen - som vi kallar “användare”.
Användare hittar ni inne i administrationsgränssnittet under menyn "Kunder & användare".
Denna funktion kommer underlätta för de kunder som har många användare samt där det finns behov för en användare att kunna göra inköp för flera företag.

 

 

I nuvarande användarstruktur

  • Den befintliga “kunden” idag är både kund och användare.

  • Om företaget har fler än en användare måste nya kunder skapas, en för varje användare.

  • Ovanför kunden har vi idag möjlighet att skapa en Kundgrupp för få en överblick och samla alla Företag under en grupp som har samma förutsättningar.I vår nya användarstruktur

  • Vi presenterar en ny nivå under kund som heter användare.

  • Om företaget har fler än en användare lägger man istället upp en användare som kopplas till kunden, eller skapar användaren direkt på kunden.

  • Precis som tidigare knyter kundgruppen ihop kopplade företag. Det som är nytt är att en kundgrupp efter versionsuppdateringen även kan användas för mer kommersiella syften som tex. mäklare, skolor, banker osv.

  • En användare ges nu möjlighet att inte bara kopplas till samtliga eller några företag inom en kundgrupp, utan till annan kundgrupp,  vilket möjliggör tex orderläggning/inköp på ett annat företag.

 
Q & A

När kommer versionsuppdateringen göras?

Svar: Tisdagen 18/9-2018 efter arbetstid.

Kommer vi behöva skapa användare när versionsuppdateringen görs?
Svar: Nej, Vid versionsuppdateringen kommer systemet per automatik skapa en användare på en existerande kund. 


Hur slår jag ihop kunder?

Svar: Genom att använda vår nya funktion 
“Slå samman kunder”,som även den ingår i uppdateringen kan du enkelt koppla användare till ett företag (Kund)  


Hur unviker vi att dubletter av kundnummer skapas? 

Svar: För att säkerställa att inga dubletter av kundnumren skapas kommer vi även lansera en funktion " Unika kundnummer", den aktiverar ni själva och kan säkerställa att inga dubletter av kundnummer existerar eller skapa ny, för att tex förbättra ERP-matchning.

Har ni ytterligare frågor, kontakta gärna oss på susanne.kihlstedt@netset.com eller nettailersupport@nettailer.comVi kommer förse er med ytterligare information här samt uppdatera vår online-manual.