Köpvillkor

Demoföretaget AB:s allmänna försäljningsvillkor och prislista gällerfrån och med på E-handelsplatsen angivet datum och ersätter tidigareförsäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom Demoföretaget AB:shemsida utgör Demoföretaget AB:s sortiment. Priserna är angivna isvenska kronor. Demoföretaget AB äger rätt att ändra offererade priserutan föregående avisering.


För privatpersoner skerförsäljning mot postförskott. Försäljning till företag sker eftersärskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning tiodagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller sammaregler som för privatperson.


Frakt tillkommer enligt Postens Företagspakets gällande prislista. Varor kan även  avhämtas hos Demoföretaget AB.

Order mottagna avseende lagerhållna produkter levereras följande arbetsdag. Godset levereras direkt till leveransadressen.
 
Omföretagets leveransadress är en postbox levereras varan med postpakettill postens utlämningsställe, utkörning ingår ej i denna tjänst.
Vidåterköp skall kund ersätta Demoföretaget AB:s fraktkostnader. Vidåterköp skall kund kontakta Demoföretaget AB:s kundservice.
 
Förförsändelse som ej lösts ut utan gått i retur till Demoföretaget ABdebiteras en avgift för att täcka Demoföretaget AB:s transport- ochadministrationskostnader.

Garantier på varan lämnas avrespektive tillverkare, Demoföretaget AB lämnar inga ytterligaregarantier utöver den av tillverkaren specificerade.
För att åberopaatt vara är felaktig  skall företagskund reklamera till DemoföretagetAB omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum. Privatperson haratt reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes.
 
För teknisk support har Demoföretaget AB rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare.  
 
Specifikationeroch prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörersprishöjningar, oriktigt angivna tekniska specifikationer samt förslutförsäljning.
 
Alla namn och beteckningar som förekommer på Demoföretaget AB:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.
 
PåE-handelsplatsen publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, medmera kan innehålla fel. Demoföretaget AB friskriver sig från alltansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refereradinformation och/eller dokument inom eller länkad till dennapublikation.
 
Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post.
Genom att beställa varor från Datorbutiken godkänner jag (köparen) samtliga ovanstående villkor.

För outlösta varor debiteras en expeditions och fraktkostnad på 250:- (200:-).

PUL - personuppgiftslagen- Enligt PUL (personuppgiftslagen), som tillkom 24 oktober, 1998,ska du göras medveten om att de uppgifter du lämnar om dig själv vidregistrering på vår webbhandelsplats innebär ett samtycke till att dinauppgifter förvaras i Datorbutikens kunddatabas. Dina personuppgifterbehandlas strikt konfidentiellt av Datorbutiken och lämnas inte ut tilltredje part.

- De uppgifter du lämnar vid registreringen möjliggör för oss att gedig marknadsföringsinformation, erbjudanden och om så är nödvändigt, enmöjlighet till eventuell kreditkontroll. Du har rätt till att få ta delav den personinformation som du lämnat vid registreringen. Denpersonuppgiftsansvarige på Datorbutiken är skyldig att på begäran avden registrerade snarast rätta, spärra eller utplåna personuppgiftersom behandlats i strid med PUL (personuppgiftslagen).